Geluidsmeting op locatie
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg

Bekijk het aanbod op onze website en voeg producten toe aan je winkelwagen.

Geluidsmeting


Me

ten = Weten. Is gehoorbescherming noodzakelijk?


Wat zijn de risico’s?

Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 decibel kan lawaaidoofheid tot gevolg hebben. Lawaaidoofheid is blijvend en heeft ook grote sociale gevolgen. Lawaaidoofheid is beroepsziekte nummer 1.

Welke wettelijke bepalingen over gehoorschade.


Er zijn wettelijke grenswaarden bij de blootstelling aan geluid waar moet worden voldaan. De blootstelling aan geluid wordt gedefinieerd als de gemiddelde dagelijkse blootstelling over een 8-urige werkdag.

Bij een gemiddelde dagelijkse blootstelling boven de 80 en 85 decibel zijn volgens het Arbobesluit onderstaande maatregelen verplicht:


>80 dB(A) en <85 dB(A) >85 dB(A) >87 dB(A)
Geluidsbeoordeling
Beschikbaar stellen gehoorbescherming
Gelegenheid bieden tot audiometrie (gehoortest)
Verplicht gebruik gehoorbescherming
Plan van aanpak en uitvoering (tot <80 dB(A)
Markering werkplekken met pictogrammen
Als met inbegrip van de dempende werking van de gehoorbescherming dit niveau wordt overschreden, moeten er meteen maatregelen genomen worden om onder dit niveau te komen
Voorlichting Zie verder > 80 dB(A) en <85 dB(A) Zie verder >85 dB(A)

RI&E

Blootstelling aan schadelijk geluid moet worden voorkomen of zoveel mogelijk worden beperkt door eerst de geluidsbron aan te pakken (de arbeid hygiënische strategie).

Als je op alle arbeidsplaatsen in het bedrijf tijdens de normale bedrijfsvoering een gesprek kunt voeren op één meter afstand van elkaar zonder stemverheffing dan is het geluidsniveau waarschijnlijk lager dan 80 dB(A). Is dit niet het geval dan moet een beoordeling worden gemaakt over de geluidsblootstelling. Hiervoor dient een inventarisatie te worden gemaakt van de geluidsbelasting (RI&E)op de werkplekken via een beoordeling of metingen. Meer over RI&E is te vinden op de arbo-op-orde.zelfinspectie.nl. Hier checkt u eenvoudig zelf of u alle arbeidsrisico's in uw bedrijf kent en de juiste maatregelen neemt.

Plan van aanpak bij meerdere geluidsbronnen

Als er meerdere geluidsbronnen in een ruimte aanwezig zijn of werknemers verrichten meerdere taken op één dag, dan moet al gauw een deskundige worden ingeschakeld om de problematiek in kaart te brengen en om te helpen bij het opstellen van het plan van aanpak.


Maatregelen tegen gehoorschade

Er zijn tal van maatregelen die zouden kunnen worden getroffen om gehoorschade tegen te gaan. Bijvoorbeeld: Zet de muziek zachter, plaats speakers zo dat het geluidsniveau voor werknemers beperkt blijft, geluidsabsorberende plafonds en wanden, geluidsschermen enzovoort. Voor meer informatie zie het blog. 10 tips tegen lawaaischade op de werkvloer.


Boetes voor werkgever en werknemer

Gebruiken werknemers de verstrekte beschermingsmiddelen niet of handelen ze niet volgens de voorschriften, spreek ze dan hierop aan en leg dit zonodig schriftelijk vast. Zowel werknemers als werkgevers kunnen hiervoor een boete krijgen indien de werknemer geen gehoorbescherming draagt kan deze boete oplopen tot € 225,00. per keer. De werkgever loopt het risico een boete te ontvangen die kan oplopen tot € 1350,- per werknemer.


Geluidsindicatiemeting

Om vast te stellen of gehoorbescherming wenselijk, noodzaak of wettelijk verplicht is kan op aanvraag een geluidsindicatiemeting op locatie worden verzorgd.
Als blijkt dat gehoorbescherming gewenst of noodzakelijk is, gaan wij graag in gesprek om te zorgen dat alles goed voor elkaar is. Deze service is op aanvraag voor provincies Groningen, Friesland en Drenthe voor bedrijven met 15 of meer medewerkers.

Neem de juiste voorzorgsmaatregelen voor je waardevolle personeel. Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Ga naar onze zakelijke website voor meer informatie over geluidsindicatiemetingen op uw bedrijf.